Παγκόσμια ιατρική 
και βελονισμός
Τρόπος δράσης 
του βελονισμού
Θεραπευτικές δυνατότητες 
του βελονισμού
Ιατροί - βελονιστές
Τρόπος εφαρμογής 
του βελονισμού
Ο βελονισμός για...
άγχος - φοβίες - αϋπνίες
τα προβλήματα περιόδου
την εμμηνόπαυση
το κάπνισμα

Η κλασική ιατρική, με τις τεράστιες προόδους της, προσφέρει πολλά και είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει ακόμη περισσότερα στον πάσχοντα άνθρωπο. Οι ελπίδες όλων μας είναι στραμμένες στην έρευνα και στις νέες θεραπευτικές ανακαλύψεις.

Ο βελονισμός δίνει τη δική του προσφορά στον αγώνα για τη θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών και συμπτωμάτων που δεν αντιμετωπίζονται ή δύσκολα αντιμετωπίζονται με τα μέσα της κλασικής ιατρικής. 

Ο βελονισμός είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικής επιστήμης. Η ιστορία του αρχίζει στην Κίνα γύρω στο 2.500 π.Χ. Σήμερα έχει εξαπλωθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, εφαρμόζεται σε κρατικά νοσοκομεία και η διδασκαλία του γίνεται στις ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων πολλών κρατών. 

Ο βελονισμός πρέπει να ασκείται μόνο από ιατρούς. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας το έτος 1980 και 1996 είναι σαφείς: "Η εφαρμογή του βελονισμού θα γίνεται αποκλειστικά από ιατρούς εκπαιδευμένους στο βελονισμό και όχι από μη ιατρούς, οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα υγείας και αν κάνουν". Ο βελονισμός μπορεί να εφαρμόζεται ταυτόχρονα με φαρμακευτικές ή άλλες θεραπείες όπου και όταν έχει ένδειξη.

"Τις καινούργιες γνώσεις πρέπει ν' αναζητάμε, να αποκτάμε και να τις εφαρμόζουμε. Τις συμπυκνωμένες παραδοσιακές γνώσεις πρέπει να τις γνωρίζουμε και να τις σεβόμαστε".

Χ.Γ.Μ