Παγκόσμια ιατρική 
και βελονισμός
Τρόπος δράσης 
του βελονισμού
Θεραπευτικές δυνατότητες 
του βελονισμού
Ιατροί - βελονιστές
Τρόπος εφαρμογής 
του βελονισμού
Ο βελονισμός για...
άγχος - φοβίες - αϋπνίες
τα προβλήματα περιόδου
την εμμηνόπαυση
το κάπνισμα

  Παγκόσμια ιατρική και βελονισμός  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του βελονισμού στην πρόληψη, θεραπευτική αντιμετώπιση και ερευνητική πρόοδο - εξέλιξη της Παγκόσμιας Ιατρικής.

Οι δρόμοι της σκέψης, οι δρόμοι των πειραμάτων
Οι δρόμοι των ιδεών, οι δρόμοι των εφαρμογών
Οι σταθμοί των ιαματικών αποτελεσμάτων

Ο ανθρώπινος οργανισμός ήταν και είναι ευάλωτος στις αρρώστιες και τον πόνο. Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική, ο άνθρωπος απανταχού της γης αναζητούσε, και από την ιστορία γνωρίζουμε, ότι ανακάλυπτε πάντα τρόπους θεραπείας των πολυποίκιλων ασθενειών και των συνεπειών τους, από τις οποίες κινδύνευε όχι μόνο η υγεία του αλλά και η ύπαρξή του.

Σήμερα δεν υπάρχουν σύνορα που να μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση της πληροφόρησης και τη μετάδοση της γνώσης μεταξύ των διαφόρων λαών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ιατρική. Στην Ιατρική που είναι Παγκόσμια, και στο οικοδόμημα της οποίας πρέπει να συνυπάρχουν.

Α. Οι σύγχρονες θεραπευτικές και οι θαυμαστές τεχνολογικές ανακαλύψεις που είναι και τα ισχυρότερα όπλα, αλλά όχι όμως πάντα αποτελεσματικά, κατά των ασθενειών του ανθρώπου. Οι ελπίδες όλων μας είναι στραμμένες στην έρευνα και στις νέες θεραπευτικές ανακαλύψεις.

Β. Όλες οι παραδοσιακές γνώσεις, από όπου κι αν προέρχονται, και οι οποίες χωρίς δογματισμό και αλαζονεία πρέπει να είναι σεβαστές και να αξιοποιούνται και στην πρόληψη και στη θεραπεία, όπου και όταν έχουν ένδειξη, αλλά και στην επιστημονική έρευνα.

Συμπέρασμα. Ο βελονισμός είναι γνωστό ότι έχει διαγράψει μία πορεία χιλιετιών, προσφέροντας αναμφισβήτητα πολύτιμη βοήθεια στον αγώνα κατά των ασθενειών του ανθρώπου.

Χριστόφιλος Γ. Μαρκόπουλος

  Αρχική σελίδα